Перелік інформації,якою володіє Доробратівська сільська рада

ПЕРЕЛІК  ІНФОРМАЦІЇ

якою володіє Доробратівська сільська рада

 

ПУБЛІЧНА  ІНФОРМАЦІЯ-відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що булла отримана або створена в процесі виконання суб’єктами  владних повноважень своїх обов’язків , передбачених чинним  законодавством, або яка знахо-диться у володінні суб’єктів  владних повноважень, інших розпорядни-ків публічної інформації, визначених Законом.

 

1.Рішення сесій та виконавчого комітету сільської ради.

 

2.Розпорядження голови сільської ради по основній діяльності.

 

3.Списки депутатів сільської ради.

 

4.Протоколи сесій сільської ради.

 

5.Протоколи постійних комісій сільської ради.

 

6.Кошторис, штатний розпис сільської ради.

 

7.Плани робіт сесій та виконавчого комітету сільської ради.

 

8.Дані та звіти щодо розгляду звернень громадян.

 

9.Розклад роботи сільської ради.

 

10.Матеріали щодо присвоєння рангів посадових осіб сільської ради.

 

11.Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання.

 

12.Графік особистого прийому громадян головою села.

Логін: *

Пароль: *